Huygensstraat nr  76 1920 Volksbadhuis Over 't Sp…

Huygensstraat nr  7…