Brinkweg 1975

Brinkweg 1975

Bouwrijpmaken en aanleg van de Brinkweg op het Matawitterrein tussen de Langestraat en de Ruitersweg ten behoeve van de bouw van 101 woningen aan de Brinkweg / Kolenstraat / Weversweg