Groest nr 80 1953

Groest nr  80 1953

Groest nr  80 10-02-1953 Onder de velen, die het bestuur van de afdeling Gooiland van de Ned. Banketbakkersvereniging gistermiddag in de koepelzaal van de Karseboom kwamen gelukwensen met het gouden jubileum bevond zich ook de 88-jarige mevrouw Boerhout. Achter de bestuurstafel v.l.n.r. de heren J.B. Mol, W. W. van El, erelid en oud- voorzitter W.J. Klasema, voorzitter J. Hemmes, W. Konijn en E. Weyers  Fotograaf Jacq. Stevens