Foto J. Siewers 1900

Foto J. Siewers 1900

opa van Jean met oom Klaas